Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden nieuwe leerling

De School met de Bijbel in Gameren is een protestants-christelijke dorpsschool waar iedereen welkom is, ongeacht overtuiging of achtergrond. De grondslag van de school is de Bijbel: het Woord van God.

Kennismaken?

Meer weten over onze school? Neem voor een oriënterend gesprek en/of een rondleiding contact op met onze locatiedirecteur dhr. M. Th. J. Roest via 0418-561899. Hij geeft graag meer informatie over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs én laat u graag onze school zien.

"De school heeft oog voor de ontwikkeling van het kind en laat het kind ook nog kind zijn waar dat kan."

Ouder