Extra verlof aanvragen

Extra verlof aanvragen

Leerlingen zijn volgens de wet verplicht zich te houden aan de vastgestelde vakantieperiodes, alleen in bepaalde gevallen is verlof aan te vragen. In de schoolgids vindt u in welke omstandigheden verlof aanvragen mogelijk is.

Een verzoek voor verlof dient u zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directeur aan te vragen. Op school zijn hiervoor formulieren beschikbaar. Een verzoek voor extra vakantieverlof dient minimaal een maand van tevoren te worden gedaan. Een verzoek om verlof in verband met belangrijke omstandigheden moet altijd vergezeld gaan met bijvoorbeeld een medische verklaring of een huwelijksaankondiging.

De directeur van de school van uw kinderen beslist op verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Als de aanvraag om meer dan 10 schooldagen gaat, sturen we die door naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar vraagt vervolgens advies aan de school en neemt de beslissing.

"Lezen is heel leuk!"

Leerling