Stichting De Planthof

Stichting De Planthof

De School met de Bijbel is op 1 augustus 2019 bestuurlijk gefuseerd met de Juliana van Stolbergschool in Poederoijen en valt sindsdien onder Stichting De Planthof. Ook de Eben Haƫzerschool uit Leerbroek maakt deel uit van Stichting De Planthof.

Stichting De Planthof voor Christelijk-Reformatorisch Basisonderwijs is een professionele, toekomstgerichte en groeiende organisatie met als uitgangspunt: de Bijbel is Gods onfeilbaar Woord. Op de bij de De Planthof aangesloten scholen krijgen leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs en de Bijbelse boodschap mee. Met respect, veiligheid en begrip voor elkaar worden leerlingen voorbereid op hun plek in de samenleving. Elk kind telt mee.

Voordelen

Voor ons als school biedt onderdeel zijn van De Planthof voordelen als het gaat om personeel, onderwijsontwikkelingen en het waarborgen van kwaliteit. Door samen te werken zijn wij nog beter voorbereid op de toekomst. De drie scholen die onder De Planthof vallen zijn alle drie dorpsscholen met een vergelijkbare identiteit en werkwijze, maar elk met een eigen kleur.

"De school heeft oog voor de ontwikkeling van het kind en laat het kind ook nog kind zijn waar dat kan."

Ouder