Identiteitsraad

Identiteitsraad

Onze school heeft een verenigingsbestuur. Zij heeft als taak het beheren van het vermogen van de vereniging en het voordragen van bestuurders van Stichting De Planthof. Daarbij heeft het verenigingsbestuur in de hoedanigheid van 'Identiteitsraad' (ID-raad) de opdracht op de identiteit en de lokale kleur van de school te behartigen. De ID-raad is daarom ook betrokken bij het aanstellen van nieuw personeel.

De ID-raad van de school wordt gevormd door het bestuur van de vereniging van de school. Dit bestuur van de vereniging wordt in de ledenvergadering gekozen door de leden.

Eens per jaar belegt het bestuur van de vereniging een jaarvergadering, waarin zij verantwoording aflegt aan de leden over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Lid worden is mogelijk. U dient daarbij wel de grondslag van de school (de Bijbel, verklaard in de drie Formulieren van Enigheid) te onderschrijven. U kunt daarvoor het inschrijfformulier met de statuten ophalen van de secretaris van de ID-raad.

Samenstelling

De ID-raad bestaat uit vijf leden:

  • J. Oomen (voorzitter en contactpersoon klachtencommissie)
  • J.C. de Bijl (secretaris)
  • T.C. de Bruin (penningmeester)
  • W. van den Berg (algemeen lid)
  • G.J. de Fijter (tweede voorzitter en aanspreekpunt schoolwoning)

Contact met de ID-raad?

Stuur uw mail de secretaris: j.debijl@schoolgameren.nl.

Op deze school willen we ieder kind zien.