Opbouw van ons onderwijs

Opbouw van ons onderwijs

In gemiddeld acht jaar tijd ontdekken leerlingen bij ons op school hun talenten en helpen wij hen die zo goed mogelijk te ontwikkelen. We brengen onze leerlingen in een veilige omgeving kennis en vaardigheden bij en streven naar een pedagogisch klimaat van rust, orde en regelmaat. We hebben daarom ons onderwijs als volgt opgebouwd.

Onderbouw

Als een kind 4 jaar is, mag hij of zij bij ons op school komen. We hechten veel waarde aan veiligheid en geborgenheid en sluiten ons onderwijs aan bij de belevingswereld van kleuters. Leren doen we spelenderwijs en aan de hand van thema’s. We beginnen en eindigen de schooldag in de kring. We spelen, werken en knutselen vaak. Ook vertelt de juf een Bijbelse geschiedenis of leest ze voor uit een boek. Spelen doen we in de hoeken, in het speellokaal of buiten.

Middenbouw

In groep 3 leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. Soms werken we achter de computer, soms op papier. We besteden veel aandacht aan zowel technisch als begrijpend lezen. In groep 4 beginnen we met ‘Leesfontein’ dat het plezier in lezen vergroot. In groep 5 breiden we het lesaanbod uit met biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Ook gymmen we twee keer in de week, krijgen de leerlingen Engels en muziek en wordt wekelijks een psalm aangeleerd.

Bovenbouw

De groepen 6, 7 en 8 noemen we de bovenbouw. In deze groepen breiden we de ‘oudsten van de school’ voor op het voortgezet onderwijs. We werken verder met de methoden die ze gestart zijn in de middenbouw. Ook krijgen leerlingen huiswerk mee en helpen we bij het werken met een agenda. Groep 7-leerlingen doen mee aan het verkeersexamen en in groep 8 mogen zij een EHBO-diploma halen. Ook gaat groep 8 op kamp.

"Wij hebben altijd het gevoel dat school de belangen van onze kinderen voorop stelt."

Ouder